Đánh giá: 
Điểm trung bình:  7.4 /  10 (  64 lượt đánh giá )